Dokumentumtár

Dokumentum neveLeírásFeltöltve
Lakossági tájékoztatóVészhelyzeti intézkedések Kesznyétenben 2020.03.15
HIRDETMÉNYNemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve átverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan 2020.09.25
TájékoztatóA község vízelvezető árkainak építéséről 2020.10.16
Kérelem szociális célú tüzelőanyag igényléséreSzociális célú tüzelőanyag igényléséhez kérelem nyomtatvány 2020.11.9
Közművelődési rendeletKÖZMŰVELŐDÉS 2021.03.22
SZMSZA Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása 2021.03.22
Szociális bérlakásokSzociális bérlakások bérletének feltételei  2021.03.22
Szociális tüzelőSzociális tüzelő igénylésének feltételei 2021.03.22
2/2015.(II.25.) településtámogatásról szóló rendelet Településtámogatásról szóló egységes szerkezetbe foglalt rendelet 2021.05.19
Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításhátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nyomtatvány 2021.05.20
FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felüFORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]  2021.05.20
Helyi Építési SzabályzatKesznyéten Község Képviselő-testületének 4/2002.(04.18.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 2022.01.12
Helyi Építési Szabályzat - módosításaKesznyéten Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009.(X.23.) rendelete a 4/2002.(04.18.) rendelet módosításáról 2022.01.12
HIRDETMÉNYErdő-és egyéb részletenként meghatározott kötelezettségek, lehetőségek, részletszintű előírások és az erdőrészletek faállományának vágásérettségi kora, rendeltetése. 2022.03.1
2/2022. évi rendelet az önkormányzat költségvetésérőlKesznyéten Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.07.) rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 2022.03.10
Ajánlattételi felhívásAjánlattételi felhívás óvodások iskolatejjel történő ellátására. 2022.05.4
Ajánlattételi felhívásAjánlattételi felhívás óvodások iskolatejjel történő ellátására. 2022.05.4
Ajánlattételi felhívásAjánlattételi felhívás óvodások iskolatejjel történő ellátására 2022.05.4
HIRDETMÉNYAz ingatlan-nyilvántartásban szereplő beazonosíthatatlan személyek adatainak feltárásával kapcsolatos hirdetmény  2022.08.1
HIRDETMÉNYAz ingatlan-nyilvántartásban szereplő beazonosíthatatlan személyek adatainak feltárásával kapcsolatos hirdetmény  2022.08.1
HIRDETMÉNYAz ingatlan-nyilvántartásban szereplő beazonosítatlan személyek adatainak feltárásával kapcsolatos hirdetmény 2022.08.5
Magyar Falu program-óvodafejlesztés, MFP-FOB/2019.Magyar Falu program keretében megvalósult Óvodafejlesztés című, MFP-FOB/2019. kódszámú pályázat. Kesznyéteni Óvoda tetőszerkezet felújítás, teraszrész felújítás, csoportszoba padlóburkolat csere. 2022.08.16
Tájékoztatás hirdetmény közzétételérőlNemzeti Földügyi központ hirdetménye eladásra kínált osztatlan közös földtulajodon értékesítésére 2022.10.3
Családgondozói álláspályázatCsaládgondozói állás meghirdetése 2022.10.6
BURSA HUNGARICA A típusú pályázati kiírásBursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023. évi forduló 2022.10.14
BURSA HUNGARICA B típusú pályázati kiírásBursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023. évi forduló 2022.10.14
Tájékoztatás hirdetmény közzétételérőlNemzeti Földalapba tartozó 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészletek nyilvános értékesítéséről 2022.11.8
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletA közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 2022.11.21
TÁJÉKOZTATÁSTájékoztatás 2022. decemberi téli igazgatási szünetről 2022.11.29
HIRDETMÉNY VI. ütemNemzeti Földalapba tartozó 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földek értékesítése. 2023.06.19
TájékoztatásTájékoztatás technikai szünetről 2023.11.29
HVB jegyzőkönyvA Helyi Választási Bizottság 2023. december 19-i üléséről készült jegyzőkönyv. 2024.01.16
32/2024. (V.14.) HVB határozatpolgármester választás szavazólap imprimálása 2024.05.14
32/2024. (V.14.) HVB határozatpolgármester választás szavazólap imprimálása 2024.05.14
Iparűzési adó nyomtatványBejelentkezés, változás bejelentés 2015.05.26
Iparűzési adóbevallás nyomtatványA helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015.05.26
Iparűzési adóbevallás nyomtatványideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015.05.26
Bankszámlaszámok Az önkormányzat bankszámla számai  2015.06.1
HázirendA Kesznyéteni Mesevár Óvoda Házirendje 2015.10.13
Pedagógiai programKesznyéteni Mesevár Óvoda pedagógiai programja 2015.10.13
SZMSZKesznyéteni Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2015.10.13
iparűzési adóbevallás nyomtatványállandó jelleggel végzett tevékenység után kitöltendő 2016.04.26
7/2015.(VIII.26.) rendeletA helyi iparűzési adóról 2019.02.18
Tájékoztatás elektronikus ügyintézésrőlOnline,elektronikus ügyintézés lehetősége 2019.04.16
Vállalkozási szerződésKesznyéten belterület 609 és 503 hrsz (Felszabadítók utca új út építése) az EFOP-2.4.1-16-2017-00010 számú "Épületépítési és felújítási program megvalósítása Kesznyéten Községben" című projekt keretében 2019.04.23
Vállalkozási szerződésEFOP-2.4.1-16-2017-00010 Újrakezdés Kesznyétenben vallalkozasi_felujitas_45_hrsz szerződés 2019.08.8
Vállalkozási szerződésEFOP-2.4.1-16-2017-00010 Újrakezdés Kesznyétenben vallalkozasi_felujitas_496_hrsz szerződés 2019.08.8
Vállalkozási szerződésEFOP-2.4.1-16-2017-00010 Újrakezdés Kesznyétenben vallalkozasi_felujitas_498_hrsz szerződés 2019.08.8
Vállalkozási szerződésEFOP-2.4.1-16-2017-00010 Újrakezdés Kesznyétenben vallalkozasi_felujitas_604_hrsz szerződés 2019.08.8
Vállalkozási szerződésEFOP-2.4.1-16-2017-00010 Újrakezdés Kesznyétenben vallalkozasi_felujitas_25_hrsz szerződés 2019.08.8
BeszámolóBeszámoló a Képviselő-testület és a polgármester 2014-2019 között végzett munkájáról 2019.08.15


A dokumentumok letöltéséhez kattintson a dokumentum nevére!