EFOP-3.3.1-16-2017-00045 (ESZA)


Projekt címe: Napraforgó Tanoda

Kesznyéten községben
Faluvédő és Faluszépítő Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez, EFOP-3.3.1-16 Tanoda programok támogatása című felhívásra pályázatot nyújtott be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2017.03.02-án jóváhagyta a kérelmet.
Támogatás összege: 18.850.000 Ft. A projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.31.

Tanodánk céljai a következők:

 • A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-profit szervezetek bevonásával.
 • Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése.

A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül.

Fő tevékenységeink:

 • Készségfejlesztő tevékenység-pénzügyi- és gazdasági ismeretfejlesztés, a fiatal generáció pénzügyi, gazdasági kultúrája fejlődésének céljából.
 • Idegen nyelvi képességek fejlesztése, német nyelv szakos pedagógussal.
 • Tantárgyi felkészítés, reál és humán szakos pedagógus alkalmazásával.
 • A tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése, kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel tevékenységen belül, workshopok szervezése.

Szabadidős tevékenységek, kulturális események a Napraforgó tanodában:

 • Kirándulás a Csanyik-völgybe, Miskolc Állatkert és Kultúrparkba, Hermann Ottó múzeumba. Ellátogattunk a Megyer-hegyitengerszemhez, Zemplén Kalandparkba, Rákóczi-várba. Miskolctapolca kirándulás
 • Családi napok szervezése, együttműködések keretében pedagógus napon történő aktív részvétel.

Középfokú és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel:

 • Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Girincs üzemlátogatás

Nagy hangsúlyt kap a pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, ezért pályaorientációs alkalmakat szervezünk. Tanodánk diákjait az alábbi cégek fogadták:

 • Goodmills Magyarország Zrt.
 • TIREK Bőcsi Idősek Otthona
 • Sydnex Kft.
 • Karsai Plast Kft.
 • Schorch Hungária Kft.

Továbbá tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységeket valósítunk meg. Ilyen volt a tanulás tanítása programsorozatunk, melynek keretében

 • drogprevenció,
 • családon belüli erőszak,
 • iskolán belüli erőszak témában, és
 • hogyan törhetünk ki a mélyszegénységből témában előadást szervezünk szülők és diákjaik részére.

A pályázat azonosítószáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00045

Megítélt támogatás: 18.850.000 Ft

A támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 100 %-a

A projekt fizikai befejezése: 2018.12.31.

Kedvezményezett: Faluvédő és Faluszépítő Egyesület


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.Képgaléria