EFOP-2.4.1-16-2017-00010


Projekt címe:

Újrakezdés Kesznyétenben

komplex programokkal


A projekt tartalma:

Programunk az "EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)" konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, Csillag Szolgáltatóház és Csillag Szolgáltató Pont biztosításával.

A Csillag Szolgáltatóház fél km-en belül érhető el a szegregátum határától, melyen az ingatlan nyilvántartás szerint a pályázó tulajdonában álló, Kesznyéten belterület 25 helyrajzi számon nyilvántartott belterületi ingatlanon történik az új épület kialakítása. Gyalog, illetve kerékpárral könnyen megközelíthető, itt kerülnek megrendezésre a képzési programok, helyszínt biztosít a közösségi rendezvények számára. Szolgáltatásai, programjai a közvetlen célcsoport és a teljes lakosság által elérhetőek, igénybe vehetőek. Így ez az épület válik a célcsoport, valamint a település lakosságának találkozási pontjává, itt kapnak tájékoztatást a projekt helyzetéről, az aktuális teendőkről, programokról a látogatók.

Az ingatlan nyilvántartásban Kesznyéten belterület 45 helyrajzi számon nyilvántartott 2794 m2 területű kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlanon történő meglévő épület felújításával kerül kialakításra a Csillag "Cherhaj" szolgáltató pont, mely a szegregátum területén található. Itt kerülnek elhelyezésre az esetmenedzserek, a szolgáltatások közvetlenebb elérése érdekében, valamint a szegregátumként azonosított terület lakóingatlanaiból hiányzó, elsősorban higiéniai szolgáltatásokat is itt nyújtjuk. A hiányzó higiénés szolgáltatások biztosítása a mosási és tisztálkodási lehetőség megteremtését jelenti.

A bérlakások átalakítására irányuló beruházás 6 db lakás kialakítását teszi lehetővé, integrált lakókörnyezetben. A lakások kialakítása során figyelembe vesszük az egyéni és családi lakhatási fenntartási képességet. Célunk, hogy az elért komfortfokozat drasztikus fenntartási kötelezettség-emelkedéssel ne járjon, a lakbérek esetében maximum az infláció mértékét vesszük alapul. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják, hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához.

A lakhatási körülményeket javító beruházásaink:
  • Kesznyéten belterület 498 helyrajzi számon nyilvántartott 3147 m2 területű kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlanon történő meglévő épület átalakítása integrált lakókörnyezetben 2 db 50 m2 alapterületű lakássá,
  • Kesznyéten belterület 604 helyrajzi számon nyilvántartott 1364 m2 területű kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlanon történő meglévő épület átalakítása integrált lakókörnyezetben 2 db 55 m2 alapterületű lakássá,
  • Kesznyéten belterület 496 helyrajzi számon nyilvántartott 5054 m2 területű kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlanon történő meglévő épület átalakítása, bővítése integrált lakókörnyezetben 2 db 50 m2 alapterületű lakássá.

A program keretében megvásároltuk a szociális bérlakások kialakításához és a Csillag Szolgáltató pont kialakításához szükséges ingatlanokat. Épül továbbá a bérlakások megközelítéséhez szükséges 343 m hosszú belterületi lakóút.

Jelen konstrukció keretében végzett beavatkozások révén 32 fő költözhet magasabb komfortfokozatú lakásba. A lakások kialakítása során, a tervezés fázisától fogva, összeegyeztetésre kerülnek az infrastrukturális fejlesztési elemek az egyéni és családi lakhatási fenntartási képességekkel.

Projektünk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Támogató) által meghirdetett az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján valósul meg.


A pályázat azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00010

A szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezése: 2020.07.29.

Kedvezményezett: Kesznyéten Község Önkormányzata

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.