Köztisztviselők:

Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző
Fekete Sándorné
szociális ügyintéző
Kádárné Szabó Hilda
titkársági ügyintéző
Gönczi Imréné
pénzügyi ügyintéző
Sándor-Nádházi Alexandra
pénzügyi ügyintéző
Szabóné Nagy Katalin
pénzügyi ügyintéző
Kiss Éva
pénzügyi ügyintéző
Bodnár Imréné
pénzügyi ügyintéző
Elekné Balog Katalin
anyakönyvvezető