Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet

A Tájvédelmi Körzet létesítéséről az 5/ 1990. (VI. 18.) KÖM rendelet intézkedik:

"1.§ (1) Védett természeti területté nyilvánítom "Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet" megnevezéssel a Kesznyéten, Leninváros, Tiszadob, Tiszaluc községek határában lévő és a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 4070,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a Taktaköz déli részén, a Tisza szabályozása következtében kialakult ligetrdők, bokorfüzesek, nádasok, mocsárétek holtágak fajgazdag növény-és állatvilágának, a tájképi értékeknek a védelme.

(3) A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának, mint természetvédelmi kezelőnek a feladata.

2.§ Ez a rendelet 1990. július hó 15-én lép hatályba."

1990 óta a Tájvédelmi Körzet területe 6083 hektárra nőtt, s bővítése továbbra is folyamatban van. A jellegzetes alföldi, ártéri tájképet az erdők, a ligetes kaszálók, a füzesek, a morotvák és mocsarak kis területen való sűrű váltakozása hozza létre.

A vízrendezések a vidéket erősen sújtották, mocsarai, rétjei fokozatosan száradnak, mert elszakadtak a Tisza árvizeitől. A jövőben a természeti értékek védelme érdekében vízügyi rekonstrukcióra és tájrehabilitációra szorul.

A területen 14 különböző értékes növénytársulás és 58 értékes növényfaj található, amiből 25 védett. Keményfaligetei, úszólápjai és ősmorotvái különösen fontosak. 50 féle védett állatfaj él a körzetben. Madárvilága rendkívül gazdag, 181 madárfaj költ vagy vonul át itt rendszeresen.

Ezek a természeti értékek erősen veszélyeztetettek, aktív beavatkozás nélkül 10-20 éven belül várhatóan teljesen megsemmisülnek. Épp ezért a körzetben csak hagyományos gazdálkodást, legeltetést és gyepgazdálkodást engedélyeznek, ami találkozik a kesznyéteni termelők nagyobbik részének érdekeivel. A területen az utóbbi években ismét sikerrel tartják az őshonos magyar állatfajtákat.

Letölthető dokumentum: bemutatjuk a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetet