EFOP-1.6.2-16-2017-00089 (ESZA)


Projekt címe: Jövőnk a tét!

Újrakezdés komplex programokkalKesznyéten Község Önkormányzata, mint főpályázó, a Faluvédő és Faluszépítő Egyesület és a Kesznyéteni Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint konzorciumi partner az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez, EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című felhívásra pályázatot nyújtott be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2017.12.13-án jóváhagyta a kérelmet. Támogatás összege: 200.000.000 Ft. A projekt megvalósításának kezdete:2018.02.01.

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A konstrukció részcéljai a következők:
 • Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);
 • Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;
 • Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;
 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;
 • Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;
 • Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;
 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;
 • Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;
 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;
 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;
 • Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;
 • Javuljon a közösségi kohézió a településen;
 • Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások).

A fejlesztések alapja a célterülten zajló folyamatos szakmai jelenlét. A szakmai megvalósításban közreműködő szociális munkások megkezdték a jelenlét alapú folyamatos szociális munkát, elkészítették az egyéni fejlesztési terveket.

A projekt szakmai megvalósítását a 2018.07.21-én megrendezésre kerülő Nyitó családi rendezvénnyel kezdtük meg. Cél a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése.


A pályázat azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00089

Megítélt támogatás: 200.000.000 Ft

A támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 100 %-a

A projekt fizikai befejezése: 2021.01.31.

Kedvezményezett: Kesznyéten Község Önkormányzata

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.Projektnyitó családi rendezvény - 2017.07.21.