TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00015

Projekt címe: Kesznyéten település belterületének védelme
vízelvezető-hálózat fejlesztésével


Támogatás összege: 150.000.000 Ft / A projekt kezdete: 2018. 04. 01. / A projekt befejezése: 2021. 07. 20.
Kedvezményezett: Kesznyéten Község Önkormányzata / Támogatás mértéke: 100%

Kesznyéten község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Tiszaújvárosi járásban. Miskolctól közúton kb. 30 km-re délkeletre található. Közelében folyik a Sajóba a Takta patak és a Hernádból a Bőcs és Kesznyéten közti, az erőmű miatt létrehozott üzemvízcsatorna. Az önkormányzat - jelen fejlesztés keretében megvalósítandó, jól kifejezett célja: - a magántulajdon értékeinek védelme, - a település kulturált környezetének kialakítása, védelme – a településen összegyülekező csapadékvizek rendezett, biztonságos és esztétikus elvezetése - a meglévő vízelvezető rendszer kiépítettségének fokozása, és rendszeres karbantartása - az árvízi és csapadékos időszak egybeesése során a csapadékvizek biztonságos módon befogadóba történő juttatásának biztosítása

MEGLÉVŐ VÍZELVEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK:
Kesznyéten BAZ Megye területén elhelyezkedő Borsodi-Ártér kistája a Sajózugi belvíz öblözet egyik és a Sajó folyó bal parti települése. A község közműellátottsága jó, ivóvíz-, gázvezeték és hírközlő hálózattal rendelkezik. Szennyvízcsatorna hálózata még nem épült ki. A település csapadékvíz elvezető hálózata azonban rendezetlen. Egy-egy utcán belül a csapadékvíz elvezető árok keresztmetszete, azaz: az átfolyás szelvény nagyon változó, kisebb-nagyobb szelvények váltogatják egymást. Egyes árokszakaszok lefolyástalanok, szikkasztó árokként üzemelnek. A rossz vízelvezetést fokozza a kapubejárók változatossága is, szintén kisebb-nagyobb átfolyási szelvényekkel A meglévő árkok, kapubejárók, átereszek feliszapolódtak, eltömődtek. Az E-i, ENY-i területek külvizei jelenleg a község belterületén kerülnek levezetésre a Táncsics, Rákóczi, Dózsa György utcákon át a belterületen összegyülekező csapadékvizekkel együtt a Felszabadítók útján lévő viszonylag nagyszelvényű nyílt földmedrű vízelvezető árokkal a Sajó folyóba Kesznyéten községben azonban ár- és belvíz veszéllyel is kell számolni.

Területünkön a hosszúra nyúlt száraz, csapadékmentes időszakot csapadékosabb időszak váltotta föl, így a mélyfekvésű területek egy-egy jelentősebb záporesemény után, ár- és belvizes időszakban rendszeresen elöntésre kerültek, illetve kerülnek. A település szennyezés érzékenységi besorolása: „A” Besorolás a prioritási osztályba: 6-os.
TERVEZETT FEJLESZTÉS: A tervezett beruházás a meglévő illetve hiányos vízelvezető rendszer újraépítését, felújítását tartalmazza. Nyílt, burkolt árok esetében a minimális szelvényméretet alkalmaztuk, 40 cm fenékszélesség, 40 cm mélység 1:1,5 rézsűhajlás.

A projekt tartalmaz zárt csapadékvíz elvezető rendszert is. A nagyszelvényű Felszabadítók útján lévő árok burkolása ás vízkormányozó művekkel történő kiépítése esetén a vízvisszatartás lehetőségét teremtjük meg, elsősorban öntözési célokra történő hasznosítással. A vízelvezető árkok burkolásához a MCS jelű mederburkoló elemcsaládot tervezik felhasználni. Belterületi alkalmazása különösen előnyös olyan utcákban, területeken ahol a vízelvezető árkok számára a meglévő és jelenleg épülő közművek miatt csak keskeny sáv áll rendelkezésre. A MCS elemek felhasználásával épített árokburkolatok fenntartása egyszerű, mert azokban a növényzet nem telepszik meg, a leülepedett iszap pedig könnyen kilapátolható. A MCS jelű mederburkoló elemek alkalmazásával egységes az árkok vízszállító képességét nem csökkentő kapubejárók is kiépíthetők. A földmedrű vízelvezető árkok min. 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűvel készülnek. A zárt csapadékcsatorna hálózatot víznyelőkkel, beton- és műanyag csövekkel tervezik kiépíteni.

 • Nyílt burkolt árok tervezett hossza: 3640 fm,
 • Zárt rendszer tervezett hossza: 460 fm
 • TERVEZETT FEJLESZTÉS összesen: 4100 m hosszú
 • Tervezett költsége a fejlesztésnek: 150.000.000 Ft
 • Ebből támogatás: 150.000.000 Ft

A megvalósítás során 7 mérföldkövet terveztünk, melyek alatt a következő tevékenységek valósulnak meg: - Projekt előkészítés: tanulmányok készítése (pl: PET), engedélyes tervdokumentáció készítése, beszerzések- közbeszerzések lebonyolítás - Megvalósítás alatt: csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 11.400 m hosszúságban, projekt menedzsment, műszaki ellenőrzés, szemléletformáló tevékenységek, kötelező nyilvánosság Területspecifikus értékelési szempontok: a bemutatásukat a PET 4. fejezete tartalmazza.

Pályázati felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése: Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése: - az a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti - az önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Megvalósítás helyszíne:

 • 3579 Kesznyéten, Béke tér
 • 3579 Kesznyéten, Kossuth u.
 • 3579 Kesznyéten, Rákóczi u.
 • 3579 Kesznyéten, Hunyadi u.
 • 3579 Kesznyéten, Szabadság u.
 • 3579 Kesznyéten, Táncsics u.
 • 3579 Kesznyéten, Felszabadítók útja

Képgaléria