2020. március 15. 11:55

VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK KESZNYÉTENBEN

Mindenki előtt ismert, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus fertőzés terjedése miatt veszélyhelyzetet hirdetett és rendkívüli jogrendet léptetett életbe. Az ebből adódó legsürgősebb helyi feladatokat Kesznyéten Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 14-i rendkívüli testületi ülésén áttekintette az intézményvezetőkkel közösen, mindezekről tájékoztatjuk a lakosságot.

KÖZSÉGÜNKBEN A KÖVETKEZŐ INTÉZKEDÉSEKET VEZETJÜK BE 2020. MÁRC. 16-TÓL:

Iskola Az általános iskolában tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe, a tanulók az oktatási intézményt nem látogathatják. Aki a tiltás ellenére sem tudja gyermekét máshogy elhelyezni, annak felügyeletéről az intézmény gondoskodik.

Felnőttoktatás Az EFOP-program kiscsoportos képzései nem szünetelnek, a fertőtlenítés rendszeres.

Óvoda és bölcsőde A családi bölcsőde és a Kesznyéteni Mesevár Óvoda és Községi Konyha egyelőre nem zár be, de a rendkívüli helyzetre tekintettel azzal a kéréssel fordulunk a szülőkhöz, hogy aki csak teheti, 2020. március 16-tól, azaz hétfőtől ne hozza gyermekét az óvodába és a bölcsődébe. Természetesen mindenki hiányzását igazoltnak tekintjük ebben az időszakban. Azon gyermekeket, akiknek a szülei az elhelyezésüket nem tudják megoldani, az intézmény további intézkedésig fogadja, felügyeletükről és ellátásukról gondoskodik. Amennyiben a továbbiakban mégis rendkívüli szünetet rendelünk el, arról értesítjük a szülőket.

Gyermekétkeztetés A gyermekek közétkeztetésének megnyugtató megoldása érdekében minden hétköznap egyszeri meleg élelmet biztosítunk ingyenesen azoknak is, akik a vészhelyzet miatt nem járhatnak iskolába vagy óvodába. Helyben étkezésre viszont nincs lehetőség, csak az ebéd elvitelére naponta 11 és 13 óra között a Községi Konyháról. Az ételosztás szigorú rendben, egyesével beléptetve, hozott ételhordóba történik.

Szociális étkeztetés A kiszállítás és az egyéni elvitel változatlanul lehetséges, szigorú rendben, egyesével beléptetve.

Népkonyha Az ebéd elvitelére kizárólag hétköznap 13 és 15 óra között van lehetőség Az ételosztás szigorú rendben, egyesével beléptetve, hozott ételhordóba történik. A helyben fogyasztás szünetel.

Hivatali ügyfélfogadás A községházán, a Közös Önkormányzati Hivatalban és a Gyermekjóléti Szolgálatnál a személyes ügyfélfogadás hétfőtől határozatlan ideig szünetel, ezért arra kérünk mindenkit, hogy kizárólag halaszthatatlan esetekben keresse munkatársainkat. Amennyiben a személyes megjelenés elkerülhetetlen, az ügyfél csak az épületben elvégzett kézfertőtlenítést követően találkozhat az ügyintézővel. Mindenkit arra kérünk, hogy lehetőség szerint válasszák az elektronikus ügyintézést.
E-mail: :hivatal@kesznyetenph.t-online.hu Telefon: 49-459-810

Könyvtár Határozatlan ideig zárva.

Közfoglalkoztatás Változatlan formában zajlik kisebb csoportokban, rendszeres kézmosással.

Védőnői Szolgálat Ellátás külön behívás vagy bejelentkezés alapján. Tel.: 49-459-806.

Orvosi ellátás A rendelés és a háziorvosi ügyelet változatlan rendben üzemel. Betegvizsgálat előzetes telefonos bejelentkezés alapján. Tel.: 49-459-806, 49-459-807. Állandó gyógyszerek igénylése szintén telefonon, felírásuk E-recepten történik az úgynevezett „felhőbe", kiváltásuk TAJ- számmal és személyi igazolvánnyal a gyógyszertárakban.

Az esetleg még szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetünk a hatóságokkal és mindenről tájékoztatjuk a lakosságot. Kérjük mindenki szíves együttműködését és megértését!

Kesznyéten, 2020. 03. 15. Kecső Imre polgármester

Letölthető dokumentum (dokumentumtárban): vészhelyzeti intézkedések

Képgaléria