Köztisztviselők:

Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző
Fekete Sándorné
szociális ügyintéző
Kádárné Szabó Hilda
titkársági ügyintéző
Mezei Lászlóné
pénzügyi ügyintéző
Molnár Istvánné
pénzügyi ügyintéző
Szabóné Nagy Katalin
pénzügyi ügyintéző